Gezondheid & Welzijn

“Mens sana in corpore sano “ een gezonde geest in een gezond lichaam, Hippocrates.

De basis van een goede gezondheid ligt in de communicatie tussen lichaam en  geest. Het gaat bij een goede gezondheid om de verhouding tussen Belasting & Belastbaarheid.
Imagine heeft een holistische kijk op gezondheid en werkt vervolgens vanuit de filosofie van de 5 Gezondheidspijlers. Gezondheid is niet alleen een gezonde geest in een gezond lichaam. Wat ook belangrijk is, zijn aspecten als gezonde Relaties/Gezin situatie, gezonde Maatschappij en gezonde Financiën die er voor zorg dragen om lekker te kunnen leven vanuit Gezondheid en Welzijn. Imagine hanteert een Totaal Wellness concept, die praktische oplossingen biedt om de onnatuurlijke binnenmilieu in onze huizen, kantoren en gebouwen weer optimaal te herstellen.

OWNERS: baas zijn over je eigen gezondheid
Aan de basis van een goede gezondheid staat het O.W.N.E.R.S. concept. Elk letter van het woord OWNERS staat voor een gebied dat van cruciaal belang is voor onze gezondheid. M.a.w. baas en verantwoordelijk zijn (owner) over jouw eigen gezondheid.

O van oxygen, of zuurstof

W van water

N van nutrition, of voeding

E van excercise, of beweging

R van rust en herstel

S van selfemployment, of persoonlijke groei

De volgorde van de letters is niet toevallig. De eerste letter is de belangrijkste, daarna volgt de tweede enzovoorts. We kunnen maar 2 minuten zonder zuurstof (O), maar 1 week zonder water (W) en 1 maand zonder voeding (N). En dat terwijl we hier in het westen de meeste aandacht besteden aan voeding. Het is toch eigenlijk gek dat we de meeste aandacht geven aan wat we het minste nodig hebben en de minste aandacht aan wat we het meeste nodig hebben, n.l. zuurstof (O)..!